Why donate?    Waarom doneren?

Our organisation is run by volunteers and depends on donations. The money we receive will all be used (100%) there were it is needed. Volunteers do not get paid, but donate their time. All donations, even small ones are welcome. For 1,- Eur you can already buy a chicken to give eggs to a family. 


People can actively participate to make donations in money or valuables that can be sold trough the website. We encourage everybody to visit schools, local churches, hospitals and homes for the elderly to speak about our project and make people aware not to be selfish. Write and contact business company's for their support, your TV and radio station or the local newspaper. Collect money from family members and start your own charitable efforts. With your active involvement a church might decide to donate one or more of their Sunday proceedings to this project. There are many ways to participate and to make a difference you just have to find what will work for you...


If desired we can mention the donation on our website. That way the company, church or whatever organisation can see that their donation truly came to the right place. We are at the start of a magical and wonderful happening and we hope you will be there with us to watch this project grow to its full potential.Onze organisatie wordt gerunt door vrijwilligers en is dus afhankelijk van donaties. Als het geld dat hier binnen komt wordt voor de volle 100% gebruikt voor het goede doel. Vrijwillegers krijgen niet betaald en doneren hun tijd. Alle donaties, hoe klein ook, zijn welkom. Voor 1,- Eur kun je bijvoorbeeld al een kip kopen die eieren kan leggen voor een familie. 


Iedereen kan aktief met ons mee doen door het maken van donaties in geld of goederen. Goederen worden dan verkocht via de website en de opbrengs gaat naar de kinderen. Wij moedigen iedereen on onze stichting te promoten bij scholen, kerken, ziekenhuizen en bejaardenhuizen. en mensen te vragen ziet zelfzuctig te zijn. Schrijf en neem contact op op met bedrijven, radio, TV, kranten en magazines.  Met jou hulp is een kerk misschien wel bereid om 1x de gehele collecte aan ons goede doel te doneren.  Er zijn veel manierenwaarop je mee kunt werken om de wereld te verbeteren. Je moet alleen datgene vinden wat voor jou werkt...


Indien gewenst kunnen donaties vermeld worden op onze website. Op die manier kan een bedrijf, een kerk of welke organisatie dan ook zien dat hun donatie daadwerkelijk op de juiste plek aangekomen is. We staan aan het begin van een magische reis en we hopen dat jullie samen met ons samen werken en te zien hoe dit project uit zal groeien tot zijn volledige potentie.